• Eg er interessert i deg 

   Vie, Astrid Marie (Master thesis, 2017)
   «Eg er interessert i deg» - Korleis nyttar styrar i barnehagen strategisk HR-planlegging i leiing av menneskelege ressursar, og i kva grad påverkar dette motivasjonen til dei tilsette? «Kvalitet i barnehagene er først og ...
  • Kunnskapsutvikling blant personalet i barnehagen, ein leiars ansvar? 

   Paulen, Annette Storøy (Master thesis, 2017)
   Bakgrunnen for studien er at eg gjennom min yrkespraksis som pedagogisk leiar har opplevd det utfordrande å legge til rette for læring og kunnskapsutvikling i barnehagen. Målet med studien har vore å undersøke korleis ...