• Deltid blant kvinnelege sjukepleiarar : sjanse eller problem? 

      Lunde, Oddgeir (Master thesis, 2008)
      Kva er grunnen til at mange av dei kvinnelege sjukepleiarane vel deltid Har dei noko val? Er valet om deltid teke ut frå eit personleg eller privat perspektiv? Studien har som formål å få kunnskap om kvinnelege sjukepleiarar ...