• Utvikling av førsteårskompetanse hos allmennlærere 

      Hove, Synnøve (Norsk pedagogisk tidsskrift, Journal article, 2007)
      Det er mye oppmerksomhet knyttet til allmennlærerutdanningen og til nyutdannede læreres manglende kompetanse. En studie jeg gjorde av nyutdannede lærere, kalt ”førsteårslærere” viste at lærere kan fungere meget godt som ...