• Eg er interessert i deg 

      Vie, Astrid Marie (Master thesis, 2017)
      «Eg er interessert i deg» - Korleis nyttar styrar i barnehagen strategisk HR-planlegging i leiing av menneskelege ressursar, og i kva grad påverkar dette motivasjonen til dei tilsette? «Kvalitet i barnehagene er først og ...