• Omstillingsprogrammet i Sogn og Fjordane - resultat og erfaringar 

   Bukve, Oddbjørn; Glosvik, Øyvind; Mundal, Harald; Nesse, Jon Gunnar; Trengereid, Veronika; Vebostad, Åge (HSF Rapport, Book, 2009)
   Prosjektet har vurdert det regionale omstillingsprogrammet i Sogn og Fjordane i åra 2004-2006. Omstillingsprogrammet var desse åra retta mot kommunane Flora, Høyanger og Årdal. Programmet har lojalt følgt den nasjonale ...
  • Statlege rapporteringskrav til kommunane: Rapport frå forprosjektet 

   Brevik, Ragnar; Bukve, Oddbjørn; Vebostad, Åge (HiSF-Notat;2/2014, Working paper, 2014)
   Målet med notatet har vore å studere statlege rapporteringskrav til kommunesektoren, sett frå kommunane si side. Vi finn at frå kommunane si side medverkar summen av permanente rapporteringsordningar, hendingsbasert ...