• Rom for pedagogisk ledelse : en studie av rektors arbeidsforhold 

      Vårdal, Kari (Master thesis, 2008)
      Titttel og sammendrag: Rom for pedagogisk ledelse- En studie av rektors arbeidsforhold Endringer i Kommuneloven av 1992 innførte prinsippet om desentralisering av myndighet. Dette førte til større omorganiseringer i mange ...