• Vurdering av rusprogrammer i skolen 

      Wilhelmsen, Britt Unni; Nordahl, Thomas; Samdal, Oddrun; Thyholdt, Reidar; Natvig, Henrik (Forebyggende innsatser i skolen. Rapport, Chapter, 2006)
      Rapporten har til hensikt å gi skoleeiere, skoleledere og lærere et godt grunnlag for å drive forebyggende arbeid i skolehverdagen. Mye av den proaktive og reaktive pedagogiske praksisen i norsk skole bygger på subjektive ...