• Leiarstil sin påverknad på konfliktar i organisasjonar 

      Plassen, Anders-Otto (Master thesis, 2019)
      Formålet med mastergradsoppgåva er å kartlegge om det er ein samanheng mellom konfliktnivå i verksemder og kva leiarstil leiarane har. Hovudmålet har vore å finne ut om opplevd leiarstil kan påverke konfliktnivået i ...