• Digital kompetanse sett i system : innstilling frå arbeidsgruppe for digital kompetanse i HSF 

      Netteland, Grete; Fretland, Jan Olav; Melhus, Alf Tor; Osland, Sara Therese; Parmentier, David; Øien, Knut Erling; Skjeldestad, Kjell (HSF-Rapport;5/2010, Book, 2010)
      Rapporten er ei innstilling frå Arbeidsgruppe for digital kompetanse, oppnemnd av rektor i januar 2010. Dokumentet skisserer arbeidet med utvikling av ein strategi for digital kompetanseheving hjå studentar og tilsette i ...