• Lokalt handlingsrom som skoleleder: En jungel av muligheter? 

      Moe, Kristin (Master thesis, 2014)
      Den enkelte kommune har i dag stor frihet til å bestemme hvordan man skal organisere seg. På samme tid sender staten tydelige styringssignal både til skoleeiere og skoleledere i forhold til innhold og tiltak som må ...