• Digitale mapper og konsekvenser for læringsmiljø i høgere utdanning 

      Rimmereide, Hege Emma; Madsen, Tjalve Gj.; Husøy, Gjertrud; Gjøvik, Øistein; Ekker, Sonja (Chapter, 2009)
      Med utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv har vi sett på bruken av digitale mapper i høgere utdanning i Norge. Hvordan påvirker digitalisering av mapper studenters læringsmiljø? Hvordan påvirker bruk av digitale ...