• Fra Læreplan til praksis – En casestudie av undervisning i våtdrakt 

      Ellingsen, Miriam Fanekrog (Master thesis, 2017-05-15)
      Masterprosjektet gir et innblikk i endringene i svømme- og livredningsopplæringen i Læreplanen i kroppsøving med virkning fra 1. august 2015, og kompetansemålet etter 7. trinn som sier at: «Mål for opplæringa er at eleven ...