• Fra Læreplan til praksis – En casestudie av undervisning i våtdrakt 

   Ellingsen, Miriam Fanekrog (Master thesis, 2017-05-15)
   Masterprosjektet gir et innblikk i endringene i svømme- og livredningsopplæringen i Læreplanen i kroppsøving med virkning fra 1. august 2015, og kompetansemålet etter 7. trinn som sier at: «Mål for opplæringa er at eleven ...
  • Læringsmetoder i kroppsøving, toppidrett- og idrettsfag 

   Eriksen, Cecilie Schjøtt Hannevig (Master thesis, 2017-05-15)
   Bakgrunn: Kroppsøving, toppidrett- og idrettsfag skal blant annet gi elevene erfaring i hvordan de kan utvikle egne ferdigheter i ulike idretter. Bruk av varierte, tilpassede arbeidsmåter og mulighet for aktiv medvirkning ...