• Nettbasert, digital munnleg eksamen – ei vurderingsform for framtida? 

      Nordeide, Britt Iren (Chapter; Peer reviewed, 2020)
      Munnleg eksamen har lange tradisjonar i høgare utdanning i Noreg, medan den nettbaserte munnlege eksamenen må seiast å vere ny. Eit aukande tal med nettstudentar gjer det aktuelt å sjå på kva fordelar ein kan finne ved ...