• Problem posing i matematikk 

   Vethe, Tor Inge (Master thesis, 2015-09-04)
   Denne masteroppgåva søker å identifisere kvalitetar ved bruk av problem posing i matematikkundervising ut frå eit elevperspektiv. Problem posing er i denne oppgåva forstått både som grep og omgrep. Medan problem posing som ...
  • Språk teller. Om hvordan elever løser, tenker rundt og skriver om et regnestykke 

   Ulland, Gro; Røskeland, Marianne; Herheim, Rune (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen undersøker vi potensielle sammenhenger mellom skriving og forståelse i matematikkfaget. Materialet består av 28 elevtekster der elever fra 7. og 10. trinn løser en regneoppgave og skriver om hvordan de ...