• Om konstruktivismen 

      Bjørnestad, Øistein (HSF Notat, Book, 2004)
      I høve ei lærebok i matematikk som underskrivne lagar saman med Tom Rune Kongelf og Terje Myklebust, for Fagbokforlaget, har me vortne einige med forlaget om at stoff som klart er perifert eller kan tena til utdjuping, kan ...