• Fra bruker til kollega – døve som mottakere og ytere av tolketjenester 

      Urdal, Gro Hege Saltnes; Skaten, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Profesjonsutdanninger og marked står i et dialektisk forhold til hverandre. Samspillet mellom tolkeutdanning og marked er tema i denne artikkelen. En ny gruppe profesjonsutøvere, døve tegnspråktolker, er i ferd med å innta ...