• De andre jentene i ungdomslitteraturen 

      Iversen, Magnus (Master thesis, 2017-09-15)
      I denne masteroppgaven har jeg analysert kjennetegn og funksjon ved jenter som sekundærkarakter i de to samtidsrealistiske ungdomsromanene Natt på Frognerbadet (Henmo, 2012) og Hvem er du, Alaska? (Green, 2014). Teoriene ...