• Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap 

      Haara, Frode Olav; Taraldsen, Lene Hayden; Jenssen, Eirik S. (Journal article, 2020)
      I artikkelen ser vi på hvordan et fagmiljø kan videreutvikle kompetanse til å veilede gjennom erfaringsdeling og refleksjon rundt egen veilederrolle. Utvikling av veiledningskompetanse kobler vi til deltakelse i et ...