• Begynnaropplæring i norsk for fagleg sterke elevar 

      Strandos, Hilde Sognnæs; Vikdal, Rita Årevik; Bjørhusdal, Eli (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Denne artikkelen byggjer på ein observasjons- og intervjustudie av didaktisk arbeid med ei elevgruppe som har fått heller lite merksemd i forskingslitteraturen: fagleg sterke elevar ibegynnaropplæringa i norsk. Ti ...