• Born to Play: Bli bedre – få det bedre 

   Onsrud, Silje Valde; Rinde, Felicity Burbridge (Report, 2017-09-11)
   Evalueringen har sett på hvordan veiledningsprogrammet Born to Play: Bli bedre – få det bedre har fungert på bakgrunn av en spørreundersøkelse med korps som har blitt tilbudt programmet, samt kvalitative intervju med ...
  • Come as you are! Approaches to practice in three community music activities in Western Norway 

   Rinde, Felicity Burbridge (Master thesis, 2015-05-15)
   This master's thesis looks at the work of a selection of music teachers who choose to work in non-curricular music education settings providing open-access music making opportunities, defined by the author as community ...