• Algoritmisk tenkning i matematikkopplæringen 

      Rekstad, Martine (Master thesis, 2021)
      Denne studien er et forskningsbasert arbeid som er gjennomført med utgangspunkt i matematikkdidaktikk. Masteroppgaven er del av LATACME-prosjektet som er tilknyttet Høgskulen på Vestlandet, og har et overordnet tema om ...