• Tre lærere sitt valg av skjønnlitteratur på ungdomstrinnet 

      Liland, Camilla Toppe (Master thesis, 2020)
      Lesing og arbeid med skjønnlitteratur er en stor del av norskfaget. Selv om læreplanen for norskfaget har ulike mål knyttet til dette arbeidet, som skal være oppnådde før fullført tiende årstrinn, er det opp til hver enkelt ...