• Bokmålsavvik frå nynorsknorma i sjetteklassetekstar 

      Bjørhusdal, Eli; Juuhl, Gudrun Kløve (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Føremålet med artikkelen er å undersøkja bokmålssamanfall som ein faktor i tekstar av elevar med nynorsk som hovudmål, for å leggja eit empirisk grunnlag for å diskutera om nynorskelevar har andre opplæringsbehov når det ...