• Prosjekt AKT, tilstandsvurdering Hove kraftverk, Vikfalli 

      Sanden, Tormod; Norbom, Karl Martin Opseth; Håkonshellen, André Gjesdal (Bachelor thesis, 2015)
      Prosjektet er et samarbeid mellom Statkraft og prosjektgruppa. Vi har fått i oppgave å lage en tilstandsvurdering av elektrotekniske komponenter. For å få en forståelse av hvordan tilstandsvurderingen fungerer, har vi satt ...