• Skredet på Kjelsneset – ein ny utløysingsmekanisme for jord-skred? 

      Bondevik, Stein; Aa, Asbjørn Rune; Medgard, Tore H.; Osland, Oda O. (HSF Notat 7/2014, Working paper, 2014)
      Jordskredet på Kjelsneset i Jølster under stormen Loke 14. november i 2005 starta ved ei utglidning av torv i ei myr – ein uvanleg utløysingsprosess for jordskred i Noreg. Slike utglidingar er kjende frå UK og Irland som ...