• Fra kataloghus til passivhus 

      Fossheim, Øystein; Hjetland, Martin; Persvingelen, Esten; Storrønning, Joakim (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven tar for seg å omprosjektere et kataloghus til et passivhus ved å bruke materialer som er tilgjengelige for den gjennomsnittlige norske forbrukeren. Ved å forbedre byggtekniske komponenter, utnytte solenergi, ...