• Briksdalen – en innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark 

   Andressen, Marte Bjørnstad; Svaland, Marit (Bachelor thesis, 2014)
   Jostedalsbreen nasjonalparkstyre ønsker forbedringer av innfallsportene til nasjonalparken for å rydde opp og skape et mer inviterende utgangspunkt til nasjonalparken. Briksdalen, lokalisert innerst i Nordfjorden i Stryn ...
  • Planforslag for innfallsport til Jostedalsbreen nasjonalpark ved Bøyabreen 

   Torsvik, Kristian Tiller; Aase, Stian (Bachelor thesis, 2014)
   Jostedalsbreen nasjonalpark består av 28 innfallsporter som varierer i størrelse og utforming. Nasjonalparkstyret ønsker å utbedre noen utvalgte innfallsportene, og har i den anledning invitert studenter ved studiet ...