• Historiske utviklingstrekk på garden Ormelid, Luster kommune 

   Hauge, Leif; Austad, Ingvild (HSF Rapport;8/2009, Book, 2009)
   Rapporten er ei samanstilling av historiske utviklingstrekk for garden Ormelid i Luster kommune. Ormelid kan fylgjast attende til BC 2465, dvs. at garden har ein 4-5000 år gamal historie. Rapporten summerer opp mykje ...
  • Skjøtselsplan for kulturlandskapet på Øvre Ormelid, Luster kommune 

   Hauge, Leif; Austad, Ingvild (HSF Rapport;7/2009, Book, 2009)
   Kulturlandskapselementa og kulturmarkstypane på Øvre Ormelid er varierte og med høg nasjonal verdi. Naturenger og kulturenger på innmarka utgjer dei største areala. Kulturmiljøet er særprega med eit variert bygningsmiljø. ...