• Detaljreguleringsplan for Botn, Hafslo 

      Pettersen, Jørn Åge Brakstad; Vevang, Dennis René (Bachelor thesis, 2017)
      Hafslo er en liten bygd i Luster kommune. Bygda er i dag en avløsingsone i boligmarkedet for fylkesknutepunktet Sogndal. Luster kommune har lenge hatt en strategi om å konsentrere boligbebyggelsen mot områder med lett ...