• Poretrykksmålingar i ei skredutsett dalside 

      Tyssebotn, Geir Magne; Velle, Julie Heggdal (Bachelor thesis, 2010)
      Føremålet med denne kandidatoppgåva er å få nærare kjennskap til skred og skredprosessar i høve til poretrykks- og nedbørsmålingar og korleis desse heng saman og verkar inn på kvarandre. Ved målingar og observasjonar, håpar ...