• Kartforretningsundersøkinga 2007 : frå delingsløyve til grenser i marka 

   Mjøs, Leiv Bjarte (Others, 2010-05)
   Bakgrunnen for at Høgskolen i Bergen har utført ei kartforretningsundersøking er at det er lite kunnskap om korleis kommunane utfører oppgåvene etter delingslova. Dette spørsmålet vart aktualisert etter at Stortinget i ...
  • Rettsmekling i jordskifteretten - fra konflikt til løsning 

   Sky, Per Kåre (Others, 2008)
   Fra 1.april 2007 kan jordskifteretten rettsmekle grensegang- og rettsutgreiingssaker. Det er utarbeidet en egen forskrift som bestemmer hvordan rettsmekling skal foregå. Ved rettsmekling er det partene selv som bestemmer ...