• Luftkvalitet og ventilasjonsstyring i Bømlafjordtunnelen 

      Indrehus, Oddny; Aralt, Tor Tybring (HSF Rapport, Book, 2003)
      Målet var å skaffe kunnskaper om forholdene i den 7860 m lange undersjøiske Bømlafjordtunnelen for å optimalisere ventilasjonen. Data fra kontinuerlige målere (NO, CO, støv, vindfart, temperatur, luftfuktighet og ventilasjon) ...