• Hvorfor er støyen rundt bompenger i Bergen så høy? 

      Roald, Hans Jacob (Journal article, 2019)
      Gir et historisk tilbakeblikk på hvordan behovet for bompenger dukket opp, at Norge over meget lang tid har unnlatt å investerer i moderne infrastruktur på land, mens vi er verdensledene til havs. Slikt blir det bråk av.