• Fornying av Førde barneskule 

      Ueland, Sigurd Stenhaug (Bachelor thesis, 2020)
      Førde barneskule slit i dag med eit vedlikehaldsetterslep. Vidare er kapasiteten ved skulen pressa, og kan om nokon år bli sprengd om elevtalet aukar. Målet er å vurdere ulike fornyingsformer. Som verktøy i denne vurderinga, ...