• Avdekking av grad av urban vitalitet i små norske steder 

      Byrknes, Lillian Bakke; Martinussen, Karen (Master thesis, 2020)
      Med større fokus på byer i planlegging i Norge, blir gjerne små steder glemt. Det er lite informasjon knyttet til utvikling av små steder og ingen veiledere for å skape attraktive sentrum i små steder. Begrepet «urban ...