• Boligbyggelagenes utvikling 

      Abrahamsen, Espen Daae; Fossli, Ida (Master thesis, 2018)
      Når boligbyggelagene ble stiftet var deres fremste formål å skaffe boliger til sine medlemmer. Gjennom vår masteroppgave ønsker vi å se på hvordan boligbyggelagene har utviklet seg. Hovedproblemstillingen vår er: Hvordan ...