Show simple item record

dc.contributor.authorEngesæth, Anna Aarhus
dc.date.accessioned2017-11-09T09:40:40Z
dc.date.available2017-11-09T09:40:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465140
dc.descriptionGlobal Knowledge - GK 304 Fleirkulturell prosjektpraksis Mai 2017nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgåva er skriven i samband med “Global Knowledge”- studiet og mitt tre månadars praksisopphald i Zambia. I mitt prosjektarbeid: “Zambiske verdiar i eit samfunn i endring", har eg forsøkt å finne ut kva verdiar nokre zambiarar ser som viktige verdiar for dei, samt om verdiane har endra seg og korleis. Problemstillinga er: Kva uttrykker nokre zambiarar som viktige verdiar for dei og kva seier dei har endra seg knytt til verdiar i det zambiske samfunnet? Eg intervjua to menn og ei dame, samt at eg utførte ei spørjeundersøking med elevar på ein zambisk skule, som supplement for oppgåva. Hovudtema frå teorien som eg nyttar for å belyse problemstillinga er kultur, verdsbilete Ubuntu, samt tradisjonelle og moderne samfunn. Avslutningsvis vil eg trekkje dei viktigaste trådane i mål om å sjå heilheit i oppgåva, samt å setje lys på enlighten moglege svar på problemstillinga.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectZambianb_NO
dc.subjectverdiernb_NO
dc.subjectUbuntunb_NO
dc.titleZambiske verdiar i eit samfunn i endringnb_NO
dc.title.alternativeZambian values in a changing societynb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record