Show simple item record

dc.contributor.authorTombre, Lisa Heggøy
dc.contributor.authorSalbu, Signe Øvrebotten
dc.date.accessioned2017-05-23T08:26:06Z
dc.date.available2017-05-23T08:26:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443234
dc.descriptionSk 152 Bachelor i sjukepleienb_NO
dc.description.abstractBakgrunn for val av tema Gjennom praksiserfaring såg vi at sjukepleiarar i møte med kreftpasientar generelt var flinke til å kommunisere, men at mange av dei unngjekk å snakke om seksualitet og seksuell helse. Vi meiner at seksualitet og seksuell helse må på dagsorden, for å heve kunnskapsnivået blant sjukepleiarar og for å gi sjukepleiaren betre kommunikasjonsverktøy i møte med kvinna og hennar seksualitet. Problemstilling Korleis kan sjukepleiaren fremje seksualitet hos unge kvinner som er behandla for livmorhalskreft? Framgangsmåte I denne oppgåva har vi nytta litteraturstudie som metode. Det vil seie at vi har brukt eksisterande faglitteratur og forsking på området, for å finne svar på problemstillinga vår. Vi har også nytta eigne erfaringar frå praksis. Oppsummering av funn og konklusjon Gjennom drøfting av forsking, litteratur og eigne erfaringar frå praksis ser vi at sjukepleiarrolla i stor grad omhandlar kommunikasjon, relasjonsarbeid og informasjonsarbeid. Det er viktig å sjå den enkelte pasienten, lytte og vise omsorg. Sjukepleiar må ha kunnskap om korleis sjukdom og behandling påverkar fysiske og psykiske delar ved pasienten og korleis dette påverkar seksualitet. I fleire av våre studiar blir det rapportert mangel på informasjon og rettleiing frå sjukepleiar til pasient. Informasjonsarbeidet og rettleiinga må tilpassast den enkelte pasient sine individuelle behov.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectlivmorhalskreftnb_NO
dc.subjectseksualitetnb_NO
dc.titleTabubelagt samtaleemne – seksualitet og livmorhalskreftnb_NO
dc.title.alternativeKorleis kan sjukepleiaren fremje seksualitet hos unge kvinner som er behandla for livmorhalskreft?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record