Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeggheim, Trine
dc.date.accessioned2017-05-23T08:16:47Z
dc.date.available2017-05-23T08:16:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2443232
dc.descriptionSk 152 Bachelor i sjukepleienb_NO
dc.description.abstractBakgrunn for valg av tema Jeg er opptatt av at pasientene skal få gjøre mest mulig selv, og at vi som sykepleiere skal legge til rette for dette. Derfor vil jeg lære mer om hvordan jeg som sykepleier kan ivareta ressursene til pasientene lengst mulig ved hjelp av miljøbehandling, i form av fysisk aktivitet og musikk. Gjennom praksis på skjermet avdeling observerte jeg at hverdagen til pasientene var fylt med mye sitting inne på stuen og hviling gjennom dagen. Problemstilling Hvordan bruke miljøbehandling for å ivareta pasientenes ressurser? Fremgangsmåte Dette er et litteraturstudie som bygger på faglitteratur og forskning. Jeg har gjort et systematisk søk i ulike databaser for å finne fram til litteratur jeg mener er med på å belyse problemstillingen min, samt å sett på pensumlisten fra de tre studieårene. Videre har jeg tolket og analysert stoffet jeg har funnet og sortert ut det som ikke var relevant. Teorien har jeg så brukt videre i drøftingsdelen der jeg har drøftet den i lag med egne erfaringer fra praksis. Oppsummering Fysisk aktivitet er ett av menneskenes grunnleggende behov. Dersom pasientene ikke får beveget seg mister de sakte men sikkert sine fysiske funksjoner. Miljøbehandling kan være med på å øke den fysiske aktiviteten, samtidig som den skal gi pasientene glede og trivsel. Behandlingen skal ta utgangspunkt i pasientenes egne ressurser og funksjonsnivå, for å kunne bevare ressursene deres lengst mulig. Pasientene må kartlegges slik av vi finner ut hvilke ressurser og funksjonsnivå de har. Sykepleierne har en viktig rolle i arbeide om å ivareta ressursene til pasientene. Ved hjelp av kartlegging, sette mål sette i gang tiltak og spille på pasientenes egne ressursen kan sykepleierne legge til rette for pasientene, slik at de kan klare å fungere best mulig i hverdagen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfysisk aktivitetnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectsjukeheimarnb_NO
dc.titleJeg gikk meg over sjø og land; Fysisk aktivitet og musikk i demensomsorgen på sykehjemnb_NO
dc.title.alternativeHvordan bruke miljøbehandling for å ivareta pasientenes ressursernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel