Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJørgensen, Frida M. Omma
dc.date.accessioned2017-02-06T09:56:03Z
dc.date.available2017-02-06T09:56:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429550
dc.descriptionBachelor i Friluftsliv ID3-322 Desember 201nb_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om unge kvinners friluftsliv og samiske identitet. Forskningsmaterialet er basert på intervjuer av tre jenter i begynnelsen av 20-årene fra Finnmark og Troms. Utgangspunktet for studien er informantenes måte å forholde seg til natur og deres måte å utøve friluftsliv på. Bakteppet for forskningen er modernisering av samiske samfunn og overføring av tradisjonell naturkunnskap. For å svare på problemstillingen bruker jeg en kombinasjon av analysemetoder. Jeg setter datamaterialet opp mot teori, og ser etter likheter og forskjeller. I tillegg framstiller jeg informasjonen ervervet fra intervjuene ved bruk av sitat og gjenfortelling. Jeg har ønsket å se på hva som er karakteristisk for informantenes friluftsliv. Dette har jeg gjort ved å sammenligne med hva som motiverer dem til å dra ut i naturen, mening- og atferdsmønster, og hvilke steder som er viktige for den enkelte. Analysen viser at friluftslivet har betydning for deltakernes personlige identitetsfølelse på den måten at naturen er en sentral del av livet. Når det kommer til den samiske tilhørighetsfølelsen, er kulturelle symboler viktigere, som å bruke samekofte. Den samiske identiteten blir stadfestet og videreutviklet ved å ta vare på historie og tradisjoner. I tillegg er bruk av det samiske språket særlig sentralt, samt tid med familie, slekt og venner. Empirien min viser at friluftsliv er en arena for samvær, der samisk kultur uttrykkes gjennom fortellinger og bruk av tradisjonelle høstingsteknikker, lavvu og gammer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectFriluftslivnb_NO
dc.subjectsamisk identitetnb_NO
dc.subjectjenternb_NO
dc.subjecttradisjonell naturkunnskapnb_NO
dc.titleFriluftsliv og samisk identitet: en kvalitativ studie av unge kvinner fra Finnmark og Tromsnb_NO
dc.title.alternativeOutdoor life and Sámi identity: quantitative research of North-Norwegian womennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel