Show simple item record

dc.contributor.authorRaee, Masoome
dc.date.accessioned2016-04-04T12:32:36Z
dc.date.available2016-04-04T12:32:36Z
dc.date.issued2016-04-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2383780
dc.description.abstractBakgrunn: Gjennom min sykepleierutdanning har jeg møtt mange afasirammede som synes å ha mistet retten til autonomi gjennom reduserte kommunikasjonsferdigheter. Profesjonelle helsearbeidere opplever ofte å føle seg hjepeløse i møtet med denne pasientgruppen, så for min egen, pasientenes og sykepleiefagets del, ønsker jeg å få mer kunnskap om dette temaet. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon ivareta autonomi for afasirammende pasienter på sykehus? Oppgavens hensikt: Hensikten med denne oppgave er å belyse og øke kunnskapsnivået om kommunikasjonens betydning i forhold til autonomi for pasienter som er rammet av afasi. Metode: Oppgaven er en systematisk literaturstudie. Det ble funnet fem relevante artikler som drøftes opp mot egne erfaringer, Joy Travelbees kommunikajsonsfilsofi, samt relevant teoretisk materiale. Resultat: Sykepleiers og pasienters synspunkter blir presentert, og viser at det å fremme autonomi gjennom kommunikasjon er en utfordrende situasjon for begge parter. Kommunikasjon har stor eksistensiell betydning for den som er rammet. Sykepleiere har generelt gode kunnskaper om både nonverbal – og verbal kommunikasjon med afasirammede, men på grunn av usikkerhet rundt hvordan de skal opptre preges samtaler ofte av dette, noe som går ut over pasientens autonomi. Oppsummering: Grunnleggende faktorer som kommunikasjon, relasjon og la pasientens opplevelser lede sykepleierens fremgangsmåte er viktig for å ivareta autonomi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleTap av språk: Likevel et helt menneskenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record