Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCarlsiö, Filip
dc.contributor.authorDe Geer, Filip
dc.contributor.authorTeymouri, Pojan
dc.date.accessioned2014-07-16T11:00:12Z
dc.date.available2014-07-16T11:00:12Z
dc.date.issued2014-07-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197500
dc.description.abstractDenna uppgift har som föremål att belysa en aktuell problemställning. ”Vilka fördelar och olämpligheter menar den maritima näringen att ett 2:4 avlösningssystem skulle kunna medföra för den norska försyningsverksamheten?”. Denna problemställning växte fram efter att forskningsgruppen fått höra från flera håll att ett 2:4 avlösningssystem är ett återkommande diskussionsämne ombord på norska försyningsfartyg samt ett ämne som flitigt diskuteras i media. Då forskningsgruppen inte fann några tidigare undersökningar gällande alternativa rotationsordningar ombord på norska försyningsfartyg fokuserade gruppen på att hämta information från de som direkt eller indirekt är inblandade i de givna rotationsordningarna. Den metod som används i denna uppsats är en kvalitativundersökning, där forskningsgruppen valt att intervjua personer med insikt i avlösningssystem. Personerna är representanter från de lokala offshorerederierna, nuvarande styrmän samt f.d. styrmän. Resultaten av datainsamlingen visar att det idag finns svårigheter med implementation av ett 2:4 avlösningssystem som är svåra att bortse från. Rederiernas nuvarande ekonomi tillåter inte en ändring av personalkostnader, något som ett tredje skift skulle leda till. Flera rederier nämner i tillägg att det skulle kämpa med rekrytering av ett tredje skift vid införandet av ett 2:4 avlösningssystem. Konklusionen av arbetet är att det i dagsläget inte är aktuellt med ett 2:4 avlösningssystem på norska försyningsfartyg. Detta grundar sig i huvudsak i den ekonomiska biten. I teorin är ett 2:4 avlösningssystem en god idé då det finns flera positiva aspekter för den enskilda sjömannen.nb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.subjectNautikknb_NO
dc.title2:4 avlösningssystem ombord på norska försyningsfartygnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel