Show simple item record

dc.contributor.authorGaard, Torleif Løvfald
dc.date.accessioned2014-06-23T07:33:13Z
dc.date.available2014-06-23T07:33:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196615
dc.descriptionBacheloroppgave i økonomi og administrasjon Emnekode: KA692 Mai 2014nb_NO
dc.description.abstractBacheloroppgaven har som hensikt å kartlegge om det er mulig å påvise om den store arbeidsinnvandringen de 10 siste årene har påvirket boligprisene i Norge. I kapittel 1 finner du en avgrensing for oppgaven og de mest sentrale begrepene blir introdusert. 2004 er brukt som "start-år " for arbeidsinnvandringen da det var dette året EU ble utvidet med 8 øst-europeiske land. Videre blir begrepene; befolkningsvekst, boligpris og arbeidsinnvandrer definert. Avslutningsvis blir min problemstilling presentert. Kapittel 2 inneholder samfunnsøkonomisk teori beskrevet med faktorer fra etterspørselssiden, tilbudssiden og markedsteorien. Forskningsartiklene jeg har brukt vil her blir presentert og klassifisert etter to kriterier. Kapittel 3 omhandler metode. Her vil datainnsamlingsmetodene og forskningsmetodene samt deres fordeler og ulemper blir her presentert. Til slutt vil mitt valg av metode og grunnlaget for dette bli fremlagt. I Kapittel 4 analyserer jeg mine funn. Analysen er delt opp i tre deler. Først den kortsiktige påvirkningen på boligprisene, så den langsiktige påvirkningen på boligprisene og til slutt en regresjonsanalyse. I det siste kapittelet, kapitel 5, vil jeg oppsummere funnene mine fra kapittel 4 og legge frem min konklusjon som er at arbeidsinnvandringen de 10 siste årene kun i liten grad har påvirket boligprisene i Norge.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectboligprisernb_NO
dc.subjectbefolkningsvekstnb_NO
dc.subjectarbeidsinnvandringnb_NO
dc.titleI hvilken grad har den store arbeidsinnvandringen de 10 siste årene påvirket boligprisene i Norge?nb_NO
dc.title.alternativeTo what extent has the great labor migration over the last 10 years affected the house prices in Norway?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record