• Politikerløftet - den nødvendige debatten 

      Trippestad, Tom Are (Chronicle, 2019)
      I snart 30 år har profesjon etter profesjon vært effektivisert gjennom mål- og resultatstyring. Unntaket er politikerne. Vi må nå tørre å reise debatten om en kvalitetsheving også av politikken.