• Utprøving av tospann som veiledningsmodell 

      Drange, Brit Bårdsen (Journal article, 2013)
      Artikkelen beskriver erfaringer fra et utviklingsprosjekt der sykepleierstudenter i sykehjemspraksis i siste studieår samarbeidet i tospann, veiledet og ga hverandre tilbakemeldinger daglig. Studentene hadde hele ...