• Omsorg for den samfunnsnyttige kroppen 

      Boge, Jeanne; Kristoffersen, Kjell; Martinsen, Kari (Journal article, 2010)
      Den franske filosofen Michel Foucault argumenterte for at ein har styrt moderne samfunn ved hjelp av samankoplingar mellom kroppslege praksisar og vitskap. Denne styringsforma kalla han disiplinering. I denne artikkelen ...