• Skolefagsundersøkelsen 2011: Praktiske og estetiske fag på barnesteget i norsk grunnskule 

      Espeland, Magne; Arnesen, Trond Egil; Grønsdal, Ingrid A.; Holthe, Asle; Sømoe, Kjetil; Wergedahl, Hege; Aadland, Helga (HSH-rapport;2013/7, Research report, 2013)
      Skolefagsundersøkelsen 2011 gir oppdatert kunnskap om ulike sider ved skulefaga kroppsøving, kunst og handverk, mat og helse og musikk slik desse blir praktiserte på barnesteget i den norske grunnskulen. Innsamlinga av ...