• Effekten av forsøk i naturfag 

      Waad, Sara (Bachelor thesis, 2017)
      Gjennom fem kapitler vil studien sette søkelyset på den praktiske siden av naturfag, nærmere bestemt forsøk som metode. Dette gjøres på grunnlag av samfunnets, pedagogiske kretser og styringsdokumenters oppfordring til ...