• Nokre teoretiske perspektiv på leiing av lærande skular : undervegstekstar 

      Glosvik, Øyvind; Roald, Knut; Vårdal, Kari; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Nistad, Kari Heier; Søvik, Kjersti; Røynesdal, Claus (HSF Rapport, Book, 2008)
      Rapporten er sett saman av åtte kapittel som har til felles at dei handlar om lærande leiing i skuleverket. Det første handlar om tekstutvikling som grunnlag for organisasjonsendring. Det andre drøfter Peter Senges teori ...